Baza szkoły

Na bazę szkoły składają się następujące pomieszczenia i obiekty:

Informatyka

pracownia komputerowa ze stałym łączem do Internetu,

Budowlanka

pracownia religii i sztuki wyposażona w tablicę interaktywną,

Projekt - ,,Uczyć inaczej - to uczyć ciekawiej"


Pobudzić kreatywność


W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 będą realizowane zajęcia w ramach projektu ,,Uczyć inaczej to uczyć ciekawiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów obejmuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające, prowadzone w doposażonych pracowniach przyrodniczych i matematycznych oraz wyjazdy edukacyjne. Oferta edukacyjna:

Projekt - "Bądź twórczy - obserwuj, odkrywaj i działaj." W roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 w ramach projektu współfinansowanego przez EFS w Zespole Szkół w Nacpolsku będą realizowane zajęcia mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich.


">

© zsnacpolsk.pl |